Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Lillön - Pärlan i havet

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Monäsvägen 573
66970 Hirvlax
Postadress Monäsvägen 744
66970 Hirvlax
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Marcus Broo
Monäsvägen 744
66970 Hirvlax
Telefon: 040 5538058
E-post: m.broo( at )multi.fi

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 10
Maximi: 500
large_lok_107
Fem slumpade lokaler
small_lok_82 Ljungars
Härpe
Molpe marthagård
Molpe
Tölby Hembygdsförenings lokal
Tölby
Hembygdsgården
Ingå
small_lok_34 Träskberga
Kalkstrand
 
 

Verksamhetsområde